سیلی خورده

ما برای ولایت سیلی می خوریم!

سیلی خورده

ما برای ولایت سیلی می خوریم!

""بسم رب الشهدا و الصدیقین"
سنگرهایتان را سریع تر بسازید...
ترکش های بمب های دشمن هر روز بیشتر می شود....
ایمان را سنگر خود سازید
که اگر حواستان نباشد...
جا می مانید؛
از قافله عشق(علیه السلام)

دلداده ها