سیلی خورده

ما برای ولایت سیلی می خوریم!

سیلی خورده

ما برای ولایت سیلی می خوریم!

""بسم رب الشهدا و الصدیقین"
سنگرهایتان را سریع تر بسازید...
ترکش های بمب های دشمن هر روز بیشتر می شود....
ایمان را سنگر خود سازید
که اگر حواستان نباشد...
جا می مانید؛
از قافله عشق(علیه السلام)

دلداده ها
بسم الله...

شاید قلم را برداشتم
چون 
قلم هر کس علم اوست!
قلم را برداشتم
برای این انقلاب
برای این امام عزیز خامنه ای...
قلم را برداشتم
برای دفاع تمام قد...
اینجا
به زودی
علمداری می آید
و از انقلاب می گوید
علمدار متولد ١٣٧٧ که ٩ سال بعد از رحلت رهبر کبیر این انقلاب متولد شد
اما
انگار 
سال هاست که خمینی 
پدر اوست
آری 
ما أبناءالخمینی هستیم
یازهرا...خادم